13 แอปฯ อันต ร า ย รีบลบ

พบแอปที่เป็นอันตรายบน Google Play ที่ขโมยข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านผู้ใช้ Facebook ซึ่งมีการแพร่กระจายและมีการติดตั้งล้านครั้ง

กรมประชาสัมพันธ์ เผย Kaspersky เตื อนรีบลบ 13 แอปฯ มีโฮ สต์มั ลแวร์อั นต ราย ดูดเงิน

อ่านข้อความ และสอ ดแนมการทำงานในโทรศัพท์ได้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศฯ กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า

เมื่อไม่นานนี้ มีรายงานจาก Kaspersky ว่า

พบแอปพลิเคชั่น Joker หรือแอป ฯ ที่มีโฮสต์มัลแ ว ร์ อันตรา ย ที่สามารถขโมย เ งิ น สดของผู้ใช้

อ่านข้อความ และส อดแนมการทำงานต่าง ๆ ภายในเครื่องได้ โดยมีทั้งสิ้น 13 แอปฯ

และแนะนำให้ผู้ใช้ลบทิ้งทันที สำหรับแอปฯ ดังกล่าว มีดังนี้

Classic Emoji Keyboard

Battery Charging Animations Bubble Effects

Easy PDF Scanner

Dazzling Keyboard

Halloween Coloring

EmojiOne Keyboard

Smart TV remote

Flashlight Flash Alert On Call

Volume Booster Hearing Aid

Now QRcode Scan

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect

ทั้งนี้ ตามการรายงานข้อมูล แอปฯ ทั้งหมดถูกลบออกจาก Google Play Store แล้ว

ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้

แต่บางคนที่มีแอปเหล่านี้อยู่ ก็ควรลบออกในทันที

พร้อมเปิดใช้งานการสแกนไวรั สเพื่อดูว่าเกิดความเสี ยห ายในเครื่องหรือไม่

สำหรับอาการที่จะพบ คือ แอปฯ ต่าง ๆ อาจหยุดทำงานโดยไม่มีเ หตุผล

อีกประการหนึ่งคืออุปกรณ์ทำงานช้าลงกว่าเดิมมาก

รวมทั้งผู้ใช้อาจรู้สึกว่าแบตหมดเร็วกว่าปกติมาก

เพราะมีการเรียกใช้งานทรัพย ากรในเครื่องพุ่ งสูงขึ้น

นอกจากนี้ มัลแวร์ยังสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อส่งข้อความอื่น ๆ ไปยังบุคคลภายในรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์

และแ พร่ ระบ าดในเครือข่ายของผู้ใช้

ฉะนั้น ใครเป็นผู้ใช้ Android หากมีแอปฯข้างต้นให้รีบลบออกโดยด่วน

แนะนำให้เจ้าของอุปกรณ์ Android ติดตั้งแอปพลิเคชันจากนักพัฒนาที่รู้จักและเชื่อถือได้เท่านั้น รวมทั้งให้ความสนใจกับคอมเม้ท์วิจารณ์ของผู้ใช้รายอื่น ถึงแม้ว่าคอมเม้นท์ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ว่าแอปจะไม่เป็นอันตราย แต่ยังสามารถเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรถอนการติดตั้งแอปที่น่าสงสัย

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post